עדכונים

מידע כללי

 

תמונת מסגד

חדשות

 • משרדי הועדה יהיו סגורים החל מהיום ועד 30/01/2022 עקב כניסת מרבית עובדי הועדה לבידוד

 • קבלת קהל - 10/06/2021

  ימי שני ורביעי קבלת קהל בין השעות 9:00 עד 13:00

  ימי ראשון, שלישי וחמישי אין קבלת קהל

 • רישוי עסקים

  בעניין רישוי עסקים, הוועדה מבהירה שאין ביכולתה להעניק אישורים לעסקים השונים, כל עוד אין היתר בניה במקום (וגם לא מכתב האומר שאין לוועדה התנגדות).

 • 15/02/2018

  תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה – אכיפה: לפרטים נוספים

 • 20/02/2017

  הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות מידע להיתר אך ורק דרך מערכת רישוי זמין. 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.